Borging

In iedere organisatie waar projecten en programma’s worden uitgevoerd, moeten de standaard beheersaspecten onder controle zijn. Dit lijkt een open deur. En toch komen we op dat cruciale punt weleens een aantal omissies tegen. Omissies die er uiteindelijk voor zorgen dat het gehele project of programma op drijfzand is gebouwd en ten onder dreigt te gaan.

Ook kiezen organisaties de laatste tijd steeds vaker een specifieke aanpak als basis (bijvoorbeeld PRINCE2 of MSP), maar gaat vervolgens iedere managers of projectmedewerker zijn eigen weg. Daardoor wordt het achterliggende doel niet of maar zeer beperkt bereikt. De opkomende PMO-organisatie binnen projecten en programma’s is een goede stap om het borgen van kwaliteit en voorgeschreven werkwijzen te stimuleren. Maar een goed functionerend PMO kan nooit alleen het verschil maken.

Door onze ervaring als projectmanagers kennen we als geen het belang is van een goed functionerende projectorganisatie. Zeker in combinatie met werkafspraken die moeten leiden tot een goed werkend team. Niet alleen de standaard methode of techniek toepassen, maar daadwerkelijk het verschil maken door methoden of technieken toegevoegde waarde te geven. Dat klinkt mooi zult u zeggen. Leuk om een overzicht te hebben van alle risico’s, maar wat is de impact van deze risico’s op het moment dat ze daadwerkelijk optreden? En hoe reëel is uw planning dan nog?

Dirigentem borgt binnen haar projecten en programma’s niet alleen het gebruik van de voorkeursmethode en/of techniek van u als opdrachtgever. Belangrijker nog is dat we die toegevoegde waarde geven door de wijze waarop wij deze toepassen, een wijze die toegevoegde waarde voor u heeft. Niet domweg de methode toepassen en het boek volgen, maar actief beleven. Met andere woorden, interpreteren wat de achterliggende doelstelling is van een bepaalde actie, kijken wat het beoogd resultaat dient te zijn en bepalen of dit de juiste manier is om dit te bereiken en waar het handiger, beter en efficiënter kan.

Zo’n gids heeft u nodig. Een regisseur die u als opdrachtgever ontlast van het dagelijkse operationele management en de projectendetails. Iemand die u op hoofdlijnen aan de hand neemt. Met u spart over de meest effectieve aanpak. Keuzes voorlegt en gerichte adviezen geeft en u bijstaat bij belangrijke beslissingen in de stuurgroep. U wilt een gids die u vanaf dag 1 vertrouwt. Dat zijn onze gidsen. De regisseurs van Dirigentem.