CAK

CAK

Omgeving
  • null
    CAK Management
  • null
    Management a.i. Business Support en Portfolio
Quote

Eva Heijblom, Directeur Klantcontacten:

"Hans weet hoe je een team enthousiast maakt en de leden ervan verbind. Voor het portfoliomanagement en professioneel opdrachtgeverschap van projecten heeft hij een heel mooie basis gelegd binnen het CAK. En als laatste maar zeker niet minst belangrijk is Hans een hele gezellige, betrokken collega geweest en duidelijk een echte teamplayer".

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Klantvraag

Het CAK stond in deze periode voor een aantal wetswijzigingen en veranderingen.

Wetten als AWBZ en WTCG verdwenen en de WMO, WLZ en PGB deden hun intrede. In die periode ging het CAK ook bijdrageregelingen uitvoeren voor andere ministeries dan VWS, met een heel ander krachtenveld. In de 2e helft van deze periode kwam daar de overdracht van de burgerregelingen van het Zorginstituut er ook nog bij.

Samen vormde dit een portfolio van veranderprogramma’s zoals het CAK nog niet eerder had meegemaakt.

Onze aanpak

Dirigentem heeft, in de persoon van Hans van Leeuwen, geholpen om deze uitdaging tot een goed einde te brengen. Hij was Manager Business Support en regisseur van de veranderportfolio. Het nieuwgevormde college van opdrachtgevers werd ondersteunt bij het doorvoeren van de veranderingen in de vorm van architectuur, Business consultancy, kwaliteit en een geheel nieuw PMO.

Het managementteam kwam vrijwel dagelijks bij elkaar om de projectteams te kunnen faciliteren. Een aantal teams werkte middels een agile aanpak en deze dynamiek vraagt een andere vorm van leiden van het MT. De P4V metafoor van de auto in relatie tot de samenhang tussen veranderinterventies heeft zijn vruchten afgeworpen.

P4V: De metafoor voor Veranderkracht.

Resultaat

De wetten zijn allemaal tijdig en correct ingevoerd. De noodzakelijke veranderingen in datawarehouse en samenwerking tussen Business en ICT zijn succesvol geïmplementeerd.  De mooie bijvangst is een samenhangend portfolio, professioneler opdrachtgeverschap en een werkend PMO.

Het projecten-en verandervermogen van de organisatie is aantoonbaar op een hoger level gebracht.