Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen

Omgeving
  • null
    Project Dijkversterking Krimpen
  • null
    Projectmanagement

De overlast voor alle omwonenden was best groot. We hebben dat nooit onder stoelen of banken geschoven. Goede en tijdige informatie voorziening, veel extra dingen doen voor de omgeving waar het kon, goed luisteren naar adviezen, hebben in de meeste gevallen geleid tot een zeer prettige samenwerking! Maar toch, petje af voor alle bewoners en de ondernemers voor geduld en positieve instelling.

Klantvraag

Het project omvat het versterken van de dijken van Krimpen aan den IJssel naar Krimpen aan de Lek en valt onder het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Vanwege de grote complexiteit in de uitvoering en een grote impact op de  omgeving, is dit het duurste dijkversterkingsproject geworden per strekkende meter dijkversterking in Nederland. Een combinatie van damwanden,  steunbermen en diepwanden, hebben deze dijk weer veilig gemaakt. Niet alleen zijn de bestaande dijken versterkt, maar is er ook een nieuwe dijk aangelegd.

Hiervoor moest een stuk van een natuurgebied worden afgegraven en gecompenseerd, een aanliggende sloot worden gesaneerd en een jachthaven worden gerenoveerd. 530 omwonenden, twee gemeentes, 110 dossiers voor grondverwerving en TIG afspraken (tijdelijke ingebruikname van grond), diverse panden gesloopt en een grote mate van een vervuilde ondergrond, waren de uitdaging in dit project om te komen tot uitvoeringsmethodes met minimale hinder voor de omgeving.

Onze aanpak

Wij zijn door het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard een half jaar na de start van de realisatiefase gevraagd, om het projectmanagement over te nemen.

Het doel was om structuur aan te brengen binnen de eigen projectorganisatie en de opdrachtnemer aan te sturen binnen de kaders van het contract om te komen tot een succesvol project.

Met alle praktische ervaring met het managen van projecten, hebben we het IPM model (integraal projectmanagement), systeemgerichte contractbeheersing en risicogestuurd toetsen, aangepast tot een werkend geheel. De belangrijkste verandering in de aanpak was echt gaan samenwerken met de opdrachtnemer, zonder de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer uit het oog te verliezen. Professionaliteit, risico’s durven te nemen en het succes van het project vooropstellen, hebben ervoor gezorgd dat het project zijn doel heeft bereikt.

Vaak vergeten we dat werken in een project ook leuk moet zijn! Daarbij speelt passie voor het vak en trots zijn op de (deel)resultaten, een hele belangrijke rol.

Resultaat

De dijk is weer veilig en voldoet aan de nieuwe normering. De open en eerlijke houding van beide projectteams naar de omgeving, heeft geleid tot waardering en begrip van omwonenden en bedrijven. De goede bestuurlijke samenwerking met beide gemeentes hebben gezorgd voor één gezicht naar buiten, wat ten goede is gekomen aan de voortgang in de uitvoering.

Dit zijn de projecten waar Dirigentem het verschil maakt. We nemen de regie in handen, zorgen voor helderheid in de verantwoordelijkheden bij alle stakeholders (ook die van de opdrachtnemer) en we laten iedereen voelen dat het succes afhankelijk is van eenieder zijn bijdrage.