P4V

P4V

Hoe verhoog je het verander vermogen van een organisatie?

De projectenorganisatie op het hoogste plan: strategie realisatie via een best practice veranderorganisatie

In een reeks van blogs geven we een totaalaanpak om uw verandervermogen te vergroten. Dit is de eerste blog, de inleiding.

De huidige wereld vraagt veel van organisaties, zowel publieke als private. De oude vertrouwde wereld met redelijk voorspelbare ontwikkelingen is veranderd in een turbulente omgeving, waar kansen en bedreigingen van alle kanten komen. Een disruptieve wereld.

Bedrijven en overheden moeten snel kunnen inspelen op deze situatie. Hiervoor moet de organisatie in staat zijn snel te veranderen. De oude vertrouwde veranderinterventies zijn niet in staat om dit mogelijk te maken. Ze zijn vaak te traag en te bureaucratisch. De Governance van de meeste organisaties gaat uit van een jaarlijkse cyclus van begroten en plannen, met starre regels en dito methodieken.

Een crisis vraagt om stuurmanskunst

Hoe kunnen organisaties snel inspelen op veranderingen? Hoe verhogen we het verandervermogen, hoe ontwikkelen we “Veranderkracht”?

Hiervoor is een modern adaptieve en samenhangende set van interventies nodig. Samenwerken in Agile teams is geboden. Alleen oude project-interventies zijn al langer niet voldoende om succesvol te kunnen inspelen op de uitdagingen van de markt.

Om te beschrijven wat ons antwoord is voor dit taaie vraagstuk, gebruiken we een auto op een bochtig parcours als metafoor voor een organisatie op weg naar zijn doel. Vaak is dat einddoel nog niet zichtbaar, liggen er nog obstakels op de weg. Het wordt een lastige reis, waar nog vele onverwachte gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Toch is het belangrijk om ook te genieten van de reis, kansen pakken die ook onverwacht langkomen. U bent geen toerist, er is geen reisleider die alles heeft uitgestippeld. U moet vertrouwen op uw eigen team, samen de uitdagingen oppakken, soms geholpen door (onverwachte) hulp van buiten, maar altijd samen ertegenaan.

In deze metafoor is uw verander instrument een auto. De auto staat voor alle interventies die het mooie vak van projecten, programma’s en veranderkunde u kunnen bieden. De tijd dat deze interventies als losse onderdelen maar wat deden, moeten we achter ons laten. Tevens moeten we moderne nieuwe aanpakken snel adopteren, zoals Agile, DevOps, Disruptive, Scrum, Lean, etc.

Op een rechte weg kan iedereen versnellen.

Uw bent niet alleen op de reis. De medeweggebruikers zijn klanten, concurrenten, regelgevers en toezichthouders. Het is lastig manoeuvreren. Als je niet weet waar je klant heen gaat, vervreemd je van hem en raak je hem kwijt, ben je uit zicht. Concurrenten proberen je voor te zijn. Gebruiken daarvoor niet altijd even charmante acties. Dit kan leiden tot schade, zelf tot opgeven van de strijd, faillissement. Niet houden aan de regels kan ook het einde van de reis betekenen, maar ook kunnen nieuwe regels nieuwe kansen betekenen. Kijk maar naar de formule 1, waar de regels steeds wijzigen en iedere keer andere merken de boventoon voeren. Samenwerken in de keten is een must voor organisaties. Waar pak je de samenwerking met anderen?

De hedendaagse auto’s bestaan uit vele componenten, ieder gemaakt door gespecialiseerde bedrijven. Gebruik steeds de juiste partner en concentreer je als organisatie vooral op je corebusiness, hou focus!

Ons verhaal start met de toekomstverwachting op het gebied van projecten in relatie tot lijn/staf  en de verhouding tussen Running-the-Company en Changing-the-Company (RtC vs CtC) binnen organisaties.

P4V: De metafoor voor Veranderkracht.