Siemens Nederland NV

Siemens Nederland NV

Omgeving
  • null
    Projectmanagement bij Siemens
  • null
    Project Management
Quote

Opdrachtgever bij divisie Mobility / Rail Electrification manager Fred Dissel:

Hans werkt al menig jaar in de functie van projectmanager voor onze onderneming en heeft in die jaren vele projecten bij verschillende divisies en afdelingen tot een succesvol einde weten te brengen, projecten op het gebied van RailInfra tot Informatiebeveiliging en van Organisatieadvies tot Implementatie ICT-systemen. Niet alleen het vakinhoudelijke niveau van kennis & kunde hebben hiertoe bijgedragen, maar ook zeker de manier            waarop Hans sturing geeft aan de projecten en hierbij de klant van Siemens correct en overtuigend weet te informeren en enthousiasmeren. Door de  jarenlange relatie tussen Siemens en Hans Langedijk is er een vertrouwensband ontstaan die als resultaat heeft dat er zonder zorgen projecten aan hem kunnen worden toegewezen, waarbij hij op basis van grote mate van zelfstandig acteren zorgdraagt voor een teamresultaat voor Siemens en de klant

In Nederland is Siemens al actief vanaf 1879, een periode van 135 jaar, waarmee de onderneming haar klanten een grote mate van continuïteit biedt. Met een omzet van ruim € 1,0 miljard en bijna 3000 medewerkers behoort de Siemens Groep tot de grootste onderneming op elektrotechnisch en technologisch gebied in ons land.

Klantvraag

Al  vanaf 2003 is Hans Langedijk als extern ingehuurde projectmanager actief binnen Siemens Nederland. In 2003 voor het eerst begonnen op de afdeling Traffic & Transport Systems  voor de levering van nieuwe communicatie apparatuur in alle treinen van de NS, heeft Hans in de voorbije jaren veel projecten binnen de onderneming tot een succesvol einde weten te brengen. Altijd op basis van afstemming ‘vraag & aanbod’ heeft dit altijd tot een vervolg opdracht geleid, over alle divisies van de onderneming.

Variërend van complexe technische projecten en invulling geven aan Tenders tot aan management advies en het verzorgen van een ‘second opinion’ op uitstaande management en directie vraagstukken.

De klantvraag is, over de gehele periode bekeken, niet in één opdracht samen te vatten. Wat opvalt in de gekozen aanpak is een combinatie van Kennis & Kunde op het vakgebied, gecombineerd met ondernemerschap en creativiteit tijdens de realisatie en betrokkenheid tegenover alle relevante contract partijen. Het uitgebreide netwerk bij o.a. de klanten van Siemens heeft hier zeker een positieve bijdrage aan geleverd.

Onze aanpak

Voor onze aanpak geldt feitelijk hetzelfde als voor de klantvraag, deze varieert en is sterk afhankelijk van de voorliggende opdracht. Binnen Siemens valt op, dat met name de inrichting van de projectorganisatie met daaraan gekoppeld het actief doorvoeren van ‘Stakeholder management’ altijd een belangrijk aandachtspunt is. Daarnaast speelt de inmiddels aanwezig jarenlange ervaring met de onderneming zelf, maar ook met de klanten van Siemens een grote rol in het succesvol kunnen acteren binnen de onderneming. De eigen werkwijze van Siemens (PM@Siemens) en het zelf ontwikkelde classificatie systeem voor projectmanagement is mede door de inbreng van Dirigentem tot stand gekomen en succesvol uitgerold.

Resultaat

In de loop der jaren zijn vele opdrachten binnen Siemens succesvol afgerond. Dit is niet alleen een verdienste van Dirigentem, als wel het gehele team dat hier voor verantwoordelijk is. Eén van de meest aansprekende projecten  waar Dirigentem het projectmanagement voor heeft verzorgd is het “DefensiePas I ‘ en het ‘DefensiePas II’ project. Het eerste project betrof het inrichten en uitrollen van een nieuw Identity Access management systeem  voor het Ministerie van Defensie en het tweede project betrof een upgrade naar een nieuwe aangepaste versie, 4 jaar later. Voor het eerste project werd in 2007 de prestigieuze Computable award gewonnen als “Beste ICT project 2007”.