Strategie implementatie via de veranderorganisatie

Strategie implementatie via de veranderorganisatie

Hoe moeilijk kan het zijn, die projecten runnen?!

De projectenorganisatie op het hoogste plan: strategie realisatie via een best practice veranderorganisatie

"Hoe is het?" vraag ik aan een goede relatie, een CEO.

"Nou, behoorlijk druk eigenlijk." Antwoord hij met een zichtbaar zorgelijke frons.

"Druk? Waarmee?"

"Met al die $%*$#%@%# projecten! We lijken het maar niet onder controle te krijgen. Hoe moeilijk kan het zijn, die projecten runnen?!"

|     "Hoe moeilijk kan het zijn, die projecten runnen?!"     |

"Dat klinkt heftig. Vertel eens."

"Nou, kijk. We hebben een fantastische strategie geformuleerd voor de organisatie, maar de realisatie en implementatie van die strategie is een drama. We voeren ieder jaar heel veel projecten uit, met heel veel sores en gedoe. Er staan meer projecten op rood dan op groen, het stikt van de rode smileys, elke stuurgroep zijn er weer nieuwe escalaties, we schalen telkens maar weer op met extra budgetten, extra inhuur en  meer van die ellende. En als we einde het jaar kijken hoe we er voor staan, dan zijn maar weinig projecten écht geslaagd en is die strategie implementatie ver te zoeken...". En hij slaakt een diepe zucht.

Komt dit bekend voor? Lees vooral verder. Er is wel degelijk een recept.

Integraal, organisatiebreed en in alle lagen.

Veel organisaties kampen met een bedenkelijke kwaliteit van hun projecten en hun projectenorganisatie, projectmanagement afdeling, projectmanagement organisatie, PMO, of hoe ze ook heten. Projectleiders opleiden en of nieuwe werven, PRINCE2 invoeren, een projecten dashboard inrichten.  Allemaal voorbeelden van herkenbare interventies. Goed bedoeld. Maar dat is niet waar het in essentie om gaat. Helaas pakken slechts weinig organisaties het echt integraal aan. Organisatie breed. En in alle lagen.

|     "Integraal, organisatiebreed en in alle lagen."     |

Wie ben ik en waarom heb ik hier een mening over? Als project- en programmamanager van vele typen projecten en programma's in vele soorten organisaties heb ik een goed beeld van de project- en verandercompetenties in veel organisaties. En als ik mijn evaluaties en referenties mag geloven, niet eens onverdienstelijk.

Naast deze hands on project- en programmamanagement ervaringen heb ik ook in diverse organisaties als manager en interim manager leiding mogen geven aan projecten afdelingen. Ik heb namelijk échte passie voor het vak. En ben van mening dat het in de BV Nederland zoveel beter kan op dit gebied!

|     "Het kan in de BV Nederland zo veel beter."     |

Als manager van een projecten organisatie heb je veel invloed en impact op het projecten- en verandervermogen van een organisatie. Je bent in staat de bedrijfsstrategie te vertalen naar een passende projectenportfolio. Je maakt integrale projectenbesturing mogelijk. Je managet de totale projectenportfolio en alle organisatorische schaarste factoren zoals budgetten en resources. Je start of versnelt projecten of je vertraagt en stopt ze zelfs waar nodig. En je organiseert de daadwerkelijke verzilvering van de benefits van de business cases van de projecten.

De kracht en wil om te veranderen van een organisatie

Met name in deze rol heb ik geleerd om projectenorganisaties te ontwikkelen naar een niveau waarbij het projecten- en verandervermogen van de hele organisatie op een hoger plan wordt gebracht. En waarbij de implementatie- en executiekracht van de organisatie wordt versterkt.

|     "Het gaat om het vergroten van het projecten- en verandervermogen;

en het versterken van de implementatie- en executiekracht."     |

Effectief veranderen is een noodzakelijke kerncompetentie voor vele organisaties. Snel inspelen op marktontwikkelingen, strategische uitdagingen realiseren via effectieve veranderprocessen, new business development, innovatie. Allemaal ontwikkelingen waarbij organisaties het zich niet meer kunnen veroorloven hun projecten- en verandercompetenties niet serieus te nemen.

Een best practice is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode etc.

In de komende serie blogs ga ik in op diverse aspectgebieden die beetgepakt moeten worden ten einde een organisatie te laten groeien in hun projecten- en verandercompetentie. Eén voor één pak ik ze beet:

1) het proces   |   de minimale projecten hygiëne én de continue verbetering.

2) competentie ontwikkeling   |   niet alleen de PM moet op cursus...

3) organisatorische randvoorwaarden   |   it's me, stupid!?

4) lopende projecten   |   interventies graag, en wel nu!

5) het strategie realisatieplan via blauwdruk en roadmap   |   the missing link.

6) portfoliomanagement   |   stevige keuzes durven maken en rust in de gelederen.

7) programmamanagement   |   de passende aanpak voor de grote strategische uitdagingen.

8) het verander dashboard   |   doen we het goede en hoe goed doen we dat?