Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

Omgeving
  • null
    Directie Tilburg en directie Dongen
  • null
    Projectmanager MiDo - Migratie Dongen-Tilburg
Quote

Hoofd PO&I  :

“De kracht van Marcel is gelegen in een aantal factoren. Enerzijds weet hij scherp te formuleren wat nodig is om het beoogde resultaat te realiseren. Anderzijds geeft hij duidelijke feedback en sturing op het nakomen van afspraken. En, misschien wel de belangrijkste factor: weet hij een plezierig werkklimaat te creëren,met humor en duidelijkheid in een gezonde combinatie.  Als opdrachtgever heb ik de samenwerking met Marcel als zeer plezierig ervaren.”

Gestart met een projectinterventie om een doorstart te realiseren met nieuwe energie en leiderschap vanuit een can do! mentaliteit - gebaseerd op 'inch by inch' – is in 6 maanden de migratie gerealiseerd met als slotstuk een succesvol 72h migratieweekend van militaire precisie.

Klantvraag

Het project, genaamd MiDo - Migratie Dongen naar Tilburg, behelst het respectievelijk out- en insourcen van de volledige ICT huishouding en bijbehorende ICT functies van de Gemeente Dongen naar de Gemeente Tilburg. Transitie, migratie en vernieuwing tegelijkertijd. Dit betreft migratie van datacenter, netwerk, applicaties en data, upgrade naar Windows 7 en Office 2010, vervanging alle hardware (servers, werkstations en randapparatuur); meerdere locaties, inrichting beheerorganisatie; en de overgang van de diverse ICT functies en rollen. Tilburg treedt na de migratie op als ICT servicepartner voor de gemeente Dongen.

Onze aanpak

Integrale samenwerking;

militaire precisie; en “inch by inch”

Project was in crisis geraakt met bestuurlijke en politieke aandacht. Dirigentem werd verzocht een analyse te doen en te komen met een plan voor de doorstart. Het nieuwe integrale Dirigentem plan ging uit van een sterkere samenwerking Tilburg&Dongen in het project, vergaande betrokkenheid lijnmanagement, één koers, steviger coördinatie en mandaat binnen de projectteams, daily stand ups, een actieplan met militaire precisie, sterk scopemanagement en een weliswaar ambitieuze, maar reële planning. Daarop werd Dirigentem gevraagd de doorstart te verzorgen, het projectmanagement in te vullen  en het project succesvol af te ronden.

Met nieuwe energie, leiderschap vanuit een can do! mentaliteit – gebaseerd op “inch by inch” – is in 6 maanden de migratie gerealiseerd met als slotstuk een succesvol 72h migratieweekend.

Resultaat

Succesvolle migratie & een nieuwe best practice project aanpak voor Tilburg.

De migratie is succesvol gerealiseerd.

Het Project is conform plan verlopen, binnen tijd, budget en scope.

En bovenal met zeer tevreden opdrachtgevers, stakeholders en bestuur.

Het project geldt inmiddels als best practice project binnen de Gemeente Tilburg.