Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank

Omgeving
 • null
  Divisie Persoonsgebonden Budget
 • null
  Programmamanager Stelsel invoering PGB
Quote

Directeur Servicecentrum PGB:

“In een complexe wereld en materie die Zorg en PGB kenmerkt heeft Marcel als programmamanager zich goed staande weten te houden. Had een Integraal beeld en visie op het geen zich afspeelde … en handelde en anticipeerde daar goed op vanuit zijn rol. Zowel interne als externe krachten maakte het een dynamische en hectische omgeving waarin algeheel belang en persoonlijk belang het moeilijk maakt om het uiteindelijk beoogde resultaat na te streven. Marcel is die “confrontatie” nooit uit de weg gegaan en het programma blijven volgen. … Hij is een gedreven persoonlijkheid met een eigen overtuiging en kracht. … Het daarin tactisch bewegen is een spel en dat spel moet je spelen zonder je eigen doelen te verloochenen en op zij te zetten. Ik ben content over Marcel zijn inzet en uiteindelijke resultaat binnen dit programma.”

Omvangrijke PGB stelselinvoering in een complexe keten van zorgverleners, cliënten, belangenorganisaties, zorgkantoren, gemeenten en uitvoeringsorganisatie, onder regie van het ministerie VWS. Regievoering binnen SVB half jaar voor D day opgepakt via stevige programma aanpak. Na de enorme invoeringsoperatie met honderden tijdelijke krachten is de stelsel invoering deadline gehaald, zei het niet zonder problemen en gezien materie als gevolg veel media en politieke aandacht. Een omgeving waar verbindend leiderschap gecombineerd met stevig doorzettingsvermogen zeer noodzakelijk was.

Klantvraag

Richt programma in voor de SVB brede invoering van het nieuwe PGB stelsel met Trekkingsrechten:

 1. realiseer de initiële administratieve invoering per 1-1-2015 (500.000+ dossiers en zorgcontracten opvragen van PGB houders en zorgverleners, scannen, indexeren, invoeren, beoordelen en accorderen).
 2. realiseer alle ICT projecten voor in- en extern.
 3. richt de nieuwe PGB organisatie structureel in en verdubbel in omvang.

Manage de samenwerking met de opdrachtgever Min. VWS en de ketenpartners VNG en Gemeenten, Zorgkantoren, CAK, ZINL, SVB en PGB-houders.

Onze aanpak

Van projecten en activiteiten naar een programma aanpak.

Alle lopende projecten en invoeringsactiviteiten omgevormd naar een programma aanpak van 3 sporen. En daarmee direct opschaling en versnelling gerealiseerd.

 1. Initiële invoering: Tijdelijke organisatie (500 fte+) en processen ingericht en aangestuurd. Diverse zware contingency plannen gemaakt en (helaas) ingevoerd a.g.v. omissies in de keten.
 2. ICT projecten: Ontwikkelen en realiseren BO en FO systemen en externe webportalen voor Gem’n, ZK’n en Budgethouders.
 3. Transitie en opschaling van de PGB divisie om de nieuwe taak efficiënt en effectief uit te voeren. Gekozen voor langer handhaven van separate invoer teams en deze onder gebracht in de reguliere lijnorganisatie.
Resultaat

Het  nieuwe stelsel is onder grote druk ingevoerd. Helaas niet volledig zonder invoeringsproblemen. En gezien precaire karakter (betalingsproblemen aan zorgverleners) met veel negatieve publiciteit, media en politieke aandacht.

 1. Invoering tijdig afgerond voor de 1e betalingen over januari. Initiële problemen de 1e maanden in kwaliteit van de data en daardoor in PGB betalingen.
 2. Alle ICT projecten tijdig afgerond cf plan.
 3. Tijdelijke organisatie langer in stand gehouden ook voor structurele opschaling PGB divisie.