VvAA

VvAA

Omgeving
  • null
    Hoofddirectie VvAA.
  • null
    Manager  Veranderorganisatie
Quote

Hoofddirectie VvAA:
“Marcel is een ervaren verandermanager die in vorige functies alle facetten van het vak ook zelf heeft uitgevoerd. Bij de start van BI&I hebben we een duidelijk doel afgesproken om in een periode van twee jaar te realiseren . Nu, terugkijkend op die periode, kunnen we concluderen dat we in onze opzet zijn geslaagd. BI&I is een veranderorganisatie die in staat is op een voorspelbare manier, veelomvattende projecten te realiseren. De governance is duidelijk en de stakeholders in dat proces kennen en begrijpen hun rol. Het projectenportfoliomanagement is ingericht, de kwaliteit van het projectmanagement is aanzienlijk verbeterd en de eerste stappen op gebied van programmamanagement zijn gezet.
De missie is geslaagd, we gaan voort op de ingeslagen weg van de Veranderorganisatie.”

Het inrichten en leiden van een centrale projecten- en veranderorganisatie binnen VvAA met als doel het vergroten van het project- en verandervermogen en het versterken van de implementatie- en executiekracht

Klantvraag

De opdracht van de Hoofddirectie:

“Het inrichten en leiden van een centrale projecten- en veranderorganisatie binnen VvAA met als doel het vergroten van het project- en verandervermogen en het versterken van de implementatie- en executiekracht”.

Kwartier maken, inrichten en leiden van de afdeling BI&I, de nieuwe centrale projecten- en veranderorganisatie. En ondertussen de projecten top realiseren.

Onze aanpak

Gekozen is voor een, voor Dirigentem kenmerkende,

integrale en organisatiebrede aanpak. Projectmanagement verstevigen en de projectbeheersing en -hygiène op orde, PMO en QA. Programmamanagement invoeren voor de grote strategische verandertrajecten. Portfoliomanagement versterken o.b.v. business cases, besluitvaardigheid en beheersbaarheid. Business change en benefit management inrichten. Performance cyclus aangescherpen en sturen op in/door/uitstroom. Competentie ontwikkeling op de veranderrollen, waaronder ook projectbesturing en opdrachtgeverschap. Strategie realisatie aanpak implementeren via blauwdruk- en roadmap denken over alle business units. Business jaarplan- en projectenkalender cyclus onder gezamenlijke ambities brengen, gebaseerd op harde keuzes en prioriteiten. Diverse op change gerichte organisatie en cultuur interventies.

Resultaat

Het projecten- en verandervermogen is flink vergroot en versterkt: aantal en omvang van de projecten, beheersbaarheid en control en kwalitatief betere resultaten (binnen tijd/budget/functionaliteit). Tevens is de strategie realisatie zichtbaar in volle gang gezet. Dit doel is behaald door de succesvolle integrale Dirigentem aanpak, gericht op project-, programma- én portfoliomanagement, gecombineerd met verandermanagement.